Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

REAKCJE NA NIERÓWNE TRAKTOWANIE KATEGORII WIEKOWYCH CZ. II

Tradycyjny podział ról – kobieta w domu, mężczyzna w pracy – stał się stereotypem i wzmocnił oddzielenie obu płci. Teoria funkcjonalistów zakłada, że tradycyjny podział ról jest najbardziej skutecznym wykorzystaniem różnic biologicznych między kobietą a mężczyzną. Z drugiej strony, teoretycy konfliktu traktują stereotypy jako formę stratyfikacji społeczeństwa, która ma podłoże w czynnikach ekonomicznych.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci role przypisane płciom znacznie się zmieniły. Coraz więcej kobiet pracuje poza domem, nawet matki małych dzieci. Nadal jednak segregacja płciowa przejawia się choćby w rodzaju pracy wyko- nywanej przez kobiety i mężczyzn. Znacznie więcej kobiet rozpoczyna studia i coraz więcej zajmuje się polityką. Wzrasta także liczba mężów biorących udział w opiece nad dziećmi oraz pracach domowych. Spróbowaliśmy także wykazać, w jaki sposób kształtowanie ról płciowych poprzez socjalizację w rodzinie, grupie rówieśniczej, w szkole oraz przez mass media przyczynia się do podtrzymywania tradycyjnego podziału ról. Stwierdziliśmy, że od mniej więcej dziesięciu lat coraz większy nacisk kładzie się na elastyczność ról.

Omówiliśmy seksizm osobisty oraz instytucjonalny, uznając to zjawisko za odpowiednik rasizmu. Jedną z odpowiedzi na seksizm jest rozwój ruchu feministycznego, który dąży do wyeliminowania takich postaw w społeczeństwie. Sprzeciw wobec feminizmu opiera sie na chęci utrzymania istniejących przywilejów i odgrywania kulturowo wyuczonych ról, a także na niezrozumieniu jego sensu oraz obawie, że celem tego ruchu jest likwidacja dyskryminacji wyłącznie w stosunku do kobiet.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.