Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Rogers i organizm – ciąg dalszy

Rogers rozwiązuje ten paradoks wychodząc poza teoretyczny schemat czystej fenomenologii. Odczucia i myśli jednostki nie są dla niej samą rzeczywistością, lecz jedynie tymczasową hipotezą mówiącą o rzeczywistości, hipotezą, która może być prawdziwa lub nieprawdziwa. Jednostka zawiesza swój osąd co do jej prawdziwości do momentu poddania tej hipotezy weryfikacji. Na czym polega taka weryfikacja? Polega ona na sprawdzeniu wiarygodności posiadanej informacji, na której opiera się przyjęta hipoteza, przez porównanie z innymi źródłami informacji. Na przykład ktoś, kto chciałby posolić swoje jedzenie, ma przed sobą dwa identyczne pojemniki, jeden z solą, drugi z pieprzem. Osoba ta przypuszcza, że sól znajduje się w pojemniku z większymi otworami. Ponieważ jednak nie ma całkowitej pewności, wysypuje trochę zawartości pojemnika na dłoń. Jeśli wysypane ziarnka są białe, a nie czarne, upewnia się, iż jest to rzeczywiście sól. Jeśli ktoś jest bardzo ostrożny, może jeszcze skosztować trochę wysypanej substancji, żeby upewnić się, czy zamiast soli nie był tam biały pieprz. Przykład ten obrazuje weryfikowanie własnych poglądów na podstawie różnych danych sensorycznych. Testowanie to polega na porównywaniu mniej pewnych informacji z wiedzą mającą bardziej bezpośredni charakter. W odniesieniu do soli ostatecznym sprawdzianem jest jej smak: szczególny rodzaj doznań smakowych przesądza o tym, że jest to sól.

Powyższy przykład przedstawia sytuację idealną. W wielu wypadkach jednak jednostka traktuje swe doświadczenia jako wiarygodną reprezentację rzeczywistości, a nie jako wymagającą sprawdzenia hipotezę o rzeczywistości. Prowadzi to do wytworzenia wielu fałszywych przekonań o sobie samym i o zewnętrznej rzeczywistości. W ostatnim czasie Rogers pisał, że „pełna (whole) osoba jest kimś całkowicie otwartym na informacje pochodzące z wewnętrznych doznań i na informacje pochodzące z doświadczania świata zewnętrznego” (1977, s. 250).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.