Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Siła układu nerwowego

W celu wykrycia optymalnych warunków zajęć badaliśmy charakterystyczne cechy rozkładu dnia uczniów, a także sytuację, w której zazwyczaj (najchętniej) odrabiają oni lekcje.

W związku z siłą układu nerwowego szczególnego znaczenia nabiera przejawianie się indywidualnego stylu w sytuacjach stres- sowych. W pracy szkolnej takie sytuacje zdarzają się szczególnie często, ponieważ uczniowie muszą pisać wiele klasówek, zdawać dużo egzaminów i kolokwiów. Stąd jednym z naszych zadań było również wyjaśnienie różnic typologicznych w wykonaniu prac kontrolnych (dyktando) w porównaniu ze zwykłymi ćwiczeniowymi pracami. W szeregu badań (Kopytowa, 1963: Utkina, 1963 a, Mierlin, 1969, Wiatkin, 1964) stwierdzono, że napięcie nerwowo- -psychiczne, powstające w trakcie wykonywania szczególnie odpowiedzialnych i trudnych zadań, ma ujemny wpływ na wydajność pracy szkolnej uczniów o stosunkowo słabym procesie pobudzenia. Nas w danym wypadku interesowało zagadnienie możliwości usunięcia tego ujemnego wpływu przez zapewnienie uczniom w czasie pisania klasówek takich warunków, które pozwoliłyby im pełniej wykorzystać charakterystyczne dla nich sposoby i metody wykonywania zadań, tj. indywidualny styl.

Wymienione przez nas cechy charakterystyczne pracy szkolnej uczniów klas wyższych zestawialiśmy ze wskaźnikami siły procesu pobudzenia jako najogólniejszej właściwości typologicznej wyznaczającej dynamikę wydolności pracy uczniów. Wybierając (spośród właściwości ogólnego typu układu nerwowego) właśnie siłę procesu pobudzenia w celu zestawienia jej z właściwościami indywidualnego stylu samodzielnej pracy uczniów klas wyższych, kierowaliśmy się następującymi przesłankami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.