Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA OSÓB STARSZYCH CZ. II

Welford opisuje eksperyment, w którym badani wrzucali krótkie kawałki łańcuchów do Skrzynki umieszczonej w odległości kilku metrów. Eksperyment ten nie wykazywał wpływu wieku na wykonanie zadania, gdy badani dobrze widzieli skrzynkę: gdy zaś skrzynka była zasłonięta i badani widzieli ją w lustrze (a zatem związek między widzianym przedmiotem a reakcją nie był bezpośredńi), ludzie starsi rzucali mniej dokładnie, celowanie i rzut zajmowały więcej czasu. Gdy zachodzi „translacja” sytuacji, każda komplikacja sprawia, że działanie jest powolniejsze, i zwiększa liczbę błędów. Dotyczy to także ludzi młodych, ale efekt ten jest wyraźniejszy u starszych. Dalsze komplikacje mogą wystąpić wówczas, gdy proces „translacji” jest sprzeczny z wcześniej ustalonymi zasadami postępowania. Zjawisko to bywa czasem nazywane „transferem ujemnym” w procesie uczenia. W takich sytuacjach często obserwuje się pewną „sztywność” w przystosowaniu się ludzi starszych, którym trudno jest zmienić postępowanie błędne na prawidłowe. Potoczne obserwacje wykazują, iż ludzie starsi niechętnie zastępują mało skuteczne, ale już opanowane formy działania, nowymi bardziej skutecznymi. Oczywiście, występują i w tym zakresie różnice indywidualne. Na przykład, niektóre młode kobiety niechętnie uczą się gotowania w szybkowarach, natomiast czasem starsi gospodarze skwapliwie stosują nowe metody żywienia bydła.

Podczas rozwiązywania testów lub w trakcie szkolenia ludzie młodzi wykazują niedostateczne zainteresowanie i koncentrację uwagi, podczas gdy starsi są bardziej zaangażowani, uważni i staranni. Może to wynikać z obniżenia zdolności do uczenia się, może wypływać także z dążenia do ograniczenia ryzyka błędu, a czasem także z faktu, iż ryzyko to jest przeceniane. W ten sposób ludzie starsi zabezpieczają się emocjonalnie przed niepowodzeniem, albowiem stawiając sobie mniejsze cele, tym silniej starają się je osiągnąć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.