Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

ŚRODOWISKO NATURALNE

Społeczeństwo i jego środowisko naturalne są z sobą ściśle związane. Na przykład: w przeciwieństwie do społeczeństw śródlądowych (takich jak Czechy) społeczeństwa żyjące w pobliżu dużych zbiorników wodnych (takie jak Wielka Brytania) stają się narodami żeglarskimi. Pierwsze osady miejskie powstawały „przy skrzyżowaniach dróg”: nad brzegami rzek, mórz i oceanów oraz w pobliżu przełęczy górskich.

Środowisko naturalne jest także główną przyczyną zmian społecznych. Cofnięcie się lodowca około 13 tys. lat temu doprowadziło do wzrostu powierzchni lasów i rozwoju rozmaitych form zwierzęcych, co wywarło wpływ na ewolucję różnych typów społeczeństw. Obecnie toczy się wielka debata społeczna w związku z efektem cieplarnianym – wzrostem średniej temperatury powietrza na świecie na skutek emisji do atmosfery dwutlenku węgla (samochody, zakłady przemysłowe) i freonu (lodówki). Panują różne opinie w kwestii zasięgu i kosztów zmian społecznych niezbędnych do osłabienia zagrożeń dla ludzkiej egzystencji, wiążących się z tym efektem. Globalne ocieplenie może doprowadzić do częściowego stopienia się pokrywy lodowców, co spowoduje podniesienie się poziomu morza. Ta zmiana, przy jednoczesnym wzroście temperatury powietrza, może zmusić niektóre społeczeństwa do zmiany miejsca zamieszkania (z dala od wyższych przypływów, jakie wystąpią na niektórych wybrzeżach), a inne do zmiany struktury uprawy ziemi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.