Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

STEROWANIE WEWNĘTRZNE – STRUKTURY POZNAWCZE

Żaden człowiek nie jest układem całkowicie autonomicznym, niezależnym od wpływów zewnętrznych oraz od własnych biografii. Procesy intelektualne, emocje czy ludzkie czyny są regulowane, czyli sterowane przez różnorodne czynniki. Zgodnie z omawianą koncepcją, czynności człowieka są sterowane przez informacje. To struktura informacji decyduje o tym, do czego ludzie dążą i czego unikają.

Informacje pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest aktualnie działające na człowieka środowisko fizyczne i społeczne, a więc rodzina, system szkolny, zakład produkcyjny czy środki masowego przekazu. Drugim źródłem informacji jest ludzkie doświadczenie, system wiedzy, którą jednostka zdobyła w przeszłości, dzięki uczeniu się, myśleniu i działaniu. W zależności od tego, skąd pochodzą informacje, wyróżniam dwa rodzaje sterowania – sterowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Rozpocznę od omówienia tego drugiego.

Nie wszyscy współcześni autorzy posługują się pojęciem struktury poznawczej. Niektórzy nazywają system odpowiednio zakodowanych informacji schematami dynamicznymi (T. Tomaszewski), reprezentacjami lub konstruktami osobistymi. Chociaż sam termin nie zmienia istoty rzeczy, to jednak wydaje się, że w tej książce pojęcie struktury poznawczej jest najwygodniejsze. czenie w omawianej koncepcji: jest ono równie ważne jak pojęcie wzmocnienia w behawioryzmie i pojęcie nieświadomych popędów w psychoanalizie. Struktury poznawcze to system informacji o święcie zewnętrznym i o własnej osobie, które są zakodowane w pamięci człowieka i które regulują jego zachowanie. Innymi słowy, są one odpowiednią organizacją przeszłego doświadczenia jednostki. W różnorodnych sytuacjach społecznych, w rodzinie, w szkole czy w instytucji naukowej, człowiek uczy się, jaki jest świat i jak można skutecznie w nim działać. Wyniki uczenia się i myślenia są utrwalane tworząc sieć struktur poznawczych. Wiele danych empirycznych wskazuje, że w procesie kształtowania doświadczenia osobistego człowiek nie tyle asymiluje biernie informacje, co aktywnie je organizuje: jest w większym stopniu badaczem niż postronnym obserwatorem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.