Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Stosunki młodzieży obu płci – dalszy opis

Miłość nie tylko stanowi jedno z przeżyć dostępnych już młodzieży w wieku dorastania, ale tkwi również w jej świadomości jako problem, któremu poświęca wiele czasu i uwagi. Przeżycia miłosne młodzieży, na pozór może jednakowe, są w istocie bardzo zróżnicowane. Psychologowie amerykańscy wyróżniają przeważnie (pod różnymi zresztą nazwami) „miłość szczenięcą”, „miłość romantyczną” i „miłość seksualną”, które stanowią jakby trzy stadia rozwoju miłości.

„Miłość szczenięca”, występująca po okresie adoracji, odznacza się tym, iż poszukiwany jest partner w tym samym wieku. L. A. Crow zwracają uwagę, iż w tym stadium młodociani są zakochani raczej w samej miłości i kierują swoje zainteresowania na każdego rówieśnika płci przeciwnej, który znajduje się w pobliżu. Miłość ta często bywa hałaśliwa, pretensjonalna, pełna nieporozumień i krótkotrwała. Przedmiot miłości ulega częstym zmianom. Ten rodzaj miłości stanowi jakby fazę przejściową w poszukiwaniu miłości prawdziwej (Crow, Crow, 1956, s. 244). „Miłość romantyczna”, ostatnie stadium przed dojrzałością, odznacza się przewagą pierwiastka duchowego nad zmysłowym. W uczuciu tym, cechującym się z reguły wysokim napięciem, wybijają się na plan pierwszy elementy całkowitego oddania ze skłonnością do poświęcenia, kultu graniczącego nieraz z ekstazą, idealizacji przedmiotu miłości i samego uczucia, któremu przypisuje się wartości absolutne. „Miłość seksualna”- to miłość dojrzała, godząca oba pierwiastki – duchowy i zmysłowy.

Z badań nad młodzieżą polską wynika, że wśród młodzieży szkolnej istnieje rozróżnienie „miłości prawdziwej” od tzw. „miłostek szkolnych” M. Młodzież w wieku dorastania daje bardzo wysoką ocenę „prawdziwej miłości”, podkreślając jej konstruktywną rolę w życiu człowieka. Definiując

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.