Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

System żetonowy

W większości systemów żetonowych stosuje się początkowo rozkład wzmac- polega na tym, niania ciągłego, by stopniowo przejść do rozkładu wzmacniania sporadycz- że… nego: z czasem następuje całkowite wycofanie żetonów i innych sztucznych bodźców wzmacniających. A oto przykład funkcjonowania jednego z takich systemów żetonowych: łatwo można go przenieść na inne sytuacje.

Pani Murphy uczy 37 uczniów klasy szóstej. Dzieci w zasadzie lubią się nawzajem i osiągają wyniki nie odbiegające od przeciętnej. Z czasem jednak p. Murphy zauważyła, że coraz więcej czasu zajmuje dzieciom zabranie się do pracy, i że nawyki uczenia się ulegają pogorszeniu. Wynotowała – jak tylko potrafiła – poszczególne zachowania, które wymagały modyfikacji i przez następny tydzień rejestrowała częstotliwość ich występowania. Uczyniwszy to, była już gotowa podjąć z dziećmi rozmowę na lemat zaistniałej sytuacji.

Gdy podzieliła się z klasą swymi obawami, uczniowie generalnie zgodzili się z jej obserwacjami. Stwierdziła, że życzyłaby sobie następujących zmian: 1) lepszej frekwencji na lekcjach, 2) poświęcania większej ilości czasu na naukę, 3) wykonywania większej liczby zadań, oraz 4) okazywania sobie nawzajem przez uczniów więcej życzliwości i pomocy. Pani Murphy szczegółowo wyjaśniła co rozumie przez każdy z tych punktów, a następnie pokazała swym uczniom sporządzone przez siebie plansze, które ilustrowały jej zeszłotygodniowe obserwacje w zakresie omówionych czterech kategorii zachowań. Wyjaśniła też, że plansze te posłużą jako punkt odniesienia przy ocenie czynionych postępów. Plansze te miały zostać wywieszone na tablicy informacyjnej tak, by każdy mógł obejrzeć je sobie w dowolnej chwili.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.