Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Systematyczne odwrażliwianie

Systematyczne odwrażliwianie stanowi ścisłe odwzorowanie tych procedur prze- ciwwarunkowania, jakimi posługiwał się Wolpe przy leczeniu nerwic wywołanych wstrząsami u zwierząt uczestniczących w jego eksperymentach. Na początku pacjenci przechodzą trening, po odbyciu którego potrafią w sposób dowolny odprężyć każdą z głównych grup mięśni. Drugie zadanie, jakie trzeba wykonać, zanim będzie można rozpocząć terapię, polega na ustaleniu u danej osoby obszarów problemowych oraz sytuacji wywołujących przykre pobudzenie emocjonalne. Informacje te zbiera się w wywiadach wstępnych, po czym pacjent i terapeuta wspólnie konstruują jedną lub kilka hierarchii lęku, w których podobne sytuacje są uporządkowane według natężenia lęku, jaki wzbudzają.

Terapia polega na tym, że pacjentom poleca się, aby się odprężyli, a następnie wyobrażali sobie tak żywo, jak to jest możliwe, poszczególne sytuacje ze swej hierarchii lęku, jednocześnie utrzymując stan odprężenia. Pacjenci zaczynają od wyobrażenia sobie tej sytuacji, która wzbudza najmniejszy lęk, a ponadto podaje się im instrukcję, aby przerwali niezwłocznie, jeśli tylko zaczną odczuwać choć trochę lęku. Następnie powtarzają tę czynność dopóty, dopóki nie potrafią wyobrażać sobie danej sytuacji przez kilkanaście sekund, pozostając w stanie całkowitego odprężenia. Gdy reakcja lękowa na daną sytuację zostanie wygaszona, przechodzą do następnego punktu. Wygaszenie słabych reakcji lękowych na pierwszą sytuację generalizuje się na następną, ułatwiając wygaszenie reakcji lękowych wzbudzanych przez tę sytuację, i tak dalej przez całą listę sytuacji wywołujących lęk.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.