Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

TERAPIA WIBRACYJNO-AKUSTYCZNA A LĘK

Badano czterech chłopców lekko upośledzonych umysłowo w wieku 18-20 lat od 15 lutego do 20 kwietnia 2000 r. trzy razy w tygodniu, po 30-45 minut. Przetworniki były umieszczone na wewnętrznej stronie nadgarstków. Zastosowano kwestionariusz „Skala Jawnego Niepokoju” J. Taylor – przetłumaczony przez M. Choynowskiego – oraz „Skalę Osobowości” opracowaną przez Pracownię Psychometryczną PAN. Rezultaty po zastosowaniu Musica Medica:

– Nastąpił spadek objawów lęku jawnego (biegunki, zaparcia, wymioty, zaburzenia snu, drżenie rąk).

– W dwóch przypadkach nastąpił wzrost objawów lęku.

– Doszło do zwiększenia ekspresji emocjonalnej i przystosowania społecznego.

– Poprawa percepcji słuchowej.

– Stymulacja twórczości.

– Lepsze samopoczucie.

– Redukcja niepożądanych zachowań.

Lęk towarzyszył człowiekowi od zawsze: jest on głównym zagadnieniem i zasadniczą składową prawie wszystkich zespołów chorobowych w psychiatrii. Lęk jest emocjonalną reakcją na niebezpieczeństwo ukryte, jest nadrzędny w stosunku do strachu, który stanowi reakcję organizmu na realne niebezpieczeństwo.

Ogarnięty łękiem człowiek często nie potrafi powiedzieć, czego się boi. Lęk jest ściśle związany z takimi strukturami mózgu, jak podwzgórze (stanowiące centrum kontroli zachowań), istota szara okołowodociągowa (aktywizująca układ współczulny) oraz ciało migdałowate (którego podstawową funkcją jest analiza i integracja kompleksowych bodźców sensorycznych, co w konsekwencji może doprowadzić do pobudzenia emocjonalnego). (…)

Muzyka ma różnorodne i korzystne działanie na organizm człowieka, na jego psychikę i osobowość (wpływa na emocje, np. modyfikując nastrój, na myślenie, kojarzenie, pamięć, na zachowanie i psychomotorykę), a także na poszczególne układy fizjologiczne, regulując i harmonizując ich funkcjonowanie. Wzbogaca przy tym wewnętrznie człowieka i stanowi dla niego źródło silnych wzruszeń. (…)

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.