Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Test Arytmetyczny

Test mierzy zdolność operowania faktami, określonymi przez proste liczby oraz związki pomiędzy nimi. Na przykład „Ile otrzymasz reszty z I funta kupując 3 talerze po 4 szylingi i 3 pensy?”: „Kupiono dom za trzy czwarte jego wartości. Zapłacono 600 funtów. Ja- ka jest faktyczna wartość domu?”. Ponieważ szybkość pracy umysłowej jest dobrym wskaźnikiem ogólnej inteligencji, punkty otrzymuje się za dokładność i za szybkość rozwiązania. Test Arytmetyczny wymaga od’ badanego zapamiętania informacji i rozwiązania zadania. Pamięć bezpośrednia jest zatem przy nim potrzebna, ale w niewielkim zakresie.

Zdolność do wykonywania działań arytmetycznych w pamięci nie zmniejsza się zbytnio wraz z wiekiem. Spadek jest większy niż przy wykonywaniu testu Powtarzania Cyfr, jednak znacznie mniejszy niż przy testach, które opiszemy dalej. Kilka jest przyczyn, dla których Test Arytmetyczny wykazuje niewielkie obniżenie zdolności wraz z wiekiem: a) rachunki pamięciowe są stosunkowo prostą umiejętnością poznawczą, dobrze wyćwiczoną w dzieciństwie i stosowaną od czasu do czasu w życiu dorosłego człowieka: wprawa nie zmniejsza się zatem wskutek stagnacji, b) Test Arytmetyczny nie bada zdolności rozumowania arytmetycznego. Jest krótki, nie wymaga wykonywania różnorodnych operacji rachunkowych w sposób pełny lub systematyczny, a normy czasu nie są napięte, c) W niewielkim stopniu wymaga rozumowania i rozwiązywania problemów (zagadnienia są proste, potrzebna jest głównie dokładność obliczeń). Rachunki pamięciowe wymagają wprawy, jak czytanie i pisanie, natomiast nie są przy nich potrzebne bardziej złożone funkcje intelektualne, np. ustalanie związków, wysnuwanie wniosków, zestawianie wyników rozumowania z obserwacjami itp.

Niewiele dokonywano badań nad wpływem wieku na rozumowanie arytmetyczne. Jeżeli jednak rozróżnimy „mechaniczny” aspekt działań arytmetycznych od aspektu „myślowego”, możemy oczekiwać, iż w pierwszym w ogóle nie wystąpi wpływ wieku lub będzie on nieznaczny (z wyjątkiem skutków zmniejszonego zakresu pamięci i obniżenia szybkości pracy umysłowej), natomiast zdolność myślowego ujmowania istniejących związków będzie spadać. Myślowe ujmowanie związków, czyli zdolność ujmowania stosunków, jest centralną sprawą dla inteligencji, a zdolność rozwiązywania problemów zawierających relacje zmniejsza się wraz z wiekiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.