Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Test Powtarzania Cyfr – dalszy opis

Ogólny wynik badania oblicza się jako sumę cyfr powtórzonych prawidłowo wprost i wspak. Przeciętna ocena dla młodego dórosłego człowieka wynosi 13 (7 cyfr wprost i 6 wspak). Wechsler uważa, iż test ten (o wskaźniku maksymalnym 9 wprost i 8 wspak) daje ocenę ogólnych zdolności umysłowych człowieka. Wykonanie testu może być jednak utrudnione przez uczucie niepokoju. Wysokie wyniki uzyskane w tym teście towarzyszą zwykle wysokim wynikom w testach inteligencji ogólnej, które nie zawierają zadań, wymagających dobrej pamięci bezpośredniej. Wiele innych testów pozwala na lepszą ocenę inteligencji ogólnej. Niektórzy ludzie posiadają specjalne zdolności do tego rodzaju zapamiętywania, ale nawet wybitnie dobra pamięć nie wiąże się z wybitną inteligencją ogólną.

Wiek nie wpływa w sposób wyraźny na wykonywanie testu Powtarzania Cyfr, ponieważ jest to test prosty. U mężczyzn i u kobiet o zdolnościach intelektualnych powyżej przeciętnej wskaźnik „wprost” spada nieznacznie, natomiast wskaźnik „wspak” bardziej ostro (19). Do lat 45 nie ma żadnych zmian. Starzenie się nie wywiera większego wpływu na proste zapamiętywanie (w zakresie pamięci bezpośredhiej). Jeżeli jednak badany oprócz zapamiętania musi operować danymi (odwracając kolejność lub układając je według pewnych kategorii), wykonanie testu pogarsza się wraz z wiekiem (por. rozdz. VII, VIII i IX).

W trakcie wielu zajęć umysłowych (jak np. gra w szachy, lektura powieści lub szukanie błędu w działaniu samochodu) tworzymy tymczasowe systemy myślowe, które po zastosowaniu są odrzucane. Im bardziej proces jest złożony, tym łatwiej podlega zakłóceniom wraz z upływem wieku, chyba że przeciwdziała im wpływ doświadczenia. Często nie spostrzega się spadku możliwości intelektualnych ludzi starszych, bowiem wiele zadań w codziennym życiu nie przekracza ich możliwości: gdy jednak wykonanie zadania wymaga większego zasobu informacji i złożonego układu czynności umysłowych (a zwłaszcza gdy czynności te są normowane w czasie), pamięć bezpośrednia jest zbyt obciążona i wtedy-łatwo zawodzi. Jeżeli w tym momencie czytelnik zapomniał część poprzedniego zdania, ostatnia myśl nie będzie dla niego jasna i będzie musiał przeczytać ponownie, a czasem nawet kilkakrotnie całe zdanie, aby uchwycić jego sens. Byłby to przykład na to, jak zawodzi pamięć bezpośrednia i jak utrudnia rozumienie czytanego tekstu. Wniosek jest wyraźny. Teksty przeznaczone dla ludzi starszych powinny zawierać zdania krótkie i proste, a sposób podania materiału powinien ułatwiać zrozumienie go i przyswojenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.