Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Test Rorschacha

Testami nazywa się krótkie i ściśle standaryzowane badania, których wyniki mogą być tak czy inaczej wyrażone w formie ilościowej i nadają się z reguły do opracowania statystycznego. Brak podstaw, by wypowiadać się w sposób zasadniczy przeciwko „krótkim badaniom” czy przeciwko standaryzacji warunków badania, bądź przeciwko dążeniu do wyrażania wyników badania w formie ilościowej, czy przeciw statystycznemu opracowywaniu wyników. Wypowiadać należy się przeciwko czemu innemu – trzeba stwierdzić, że przytłaczająca większość testów nie ma rzetelnie uzasadnionych podstaw naukowych.

Przepaść taka występuje niewątpliwie, nawet wtedy, gdy autorzy podręczników psychologii unikają w tytułach przeciwstawiania procesów psychicznych psychicznym właściwościom osobowości. Na przykład w podręczniku psychologii dla. instytutów pedagogicznych, który ukazał się w 1956 r. pod redakcją A. A. Smirnowa i in., rozdział piąty „Cechy psychiczne’ osobowości” charakteryzuje nie tylko skromna objętość, ale również i to, że jest on całkowicie niezależny od treści poprzednich rozdziałów (Psichołogija, 1956).

Weźmy dla przykładu jeden z najbardziej znanych testów – test Rorschacha: badanemu eksponuje się plamy atramentowe o przypadkowych kształtach i poleca się wypowiedzieć, co spostrzega w tych plamach. Trudno oponować przeciwko temu, że w takim badaniu ujawnić się mogą pewne właściwości wyobrażeń, fantazji badanego. Jednak znacznie trudniej uwierzyć w to, że badanie to może ujawnić podstawowe właściwości osobowości człowieka w całej ich różnorodności. Jeszcze trudniej dać wiarę temu, że dziesiątki tysięcy roboczodni stracono na opracowanie techniki przygotowania tych plam, na opracowanie standardowych warunków prowadzenia badań za ich pomocą, na znalezienie sposobów wyrażania w ilościowej formie – w formie „stopni” – wyników takich badań, na znalezienie sposobów statystycznego opracowania tych wyników. Trudno uwierzyć, że istnieje niemało ludzi, których podstawową specjalnością jest prowadzenie badań metodą Rorschacha. I wreszcie, nie sposób nie. protestować przeciwko temu, że wszelkiego rodzaju selekcje, od których nierzadko zależy los ludzi, przeprowadza się za pomocą testu Rorschacha i innych podobnych testów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.