Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Testy standaryzowane nauczyciela

Pomiędzy testami oprącowanymi przez nauczyciela a testami standaryzowanymi istnieje kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, jak już wiemy, mamy kilka typów testów standaryzowanych stosowanych powszechnie w praktyce szkolnej. Są to testy umiejętności, ogólnych uzdolnień lub inteligencji, zdolności specjalnych, diagnostyczne i zainteresowań. Testy opracowane przez nauczycieli służą na ogół ocenie osiągnięć w odniesieniu do celów specyficznych. Standaryzowane testy osiągnięć wykorzystuje się często do oceny ogólnych umiejętności w rozmaitych dziedzinach programu może to być np. test ogólnego poziomu rozumienia tekstów czytanych, gdy tymczasem rozumienie określonego fragmentu pewnego opowiadania można by raczej sprawdzać za pomocą pytania na poziomie rozumienia wchodzącego w skład testu opracowanego przez nauczyciela. Innaróżnica polega na tym, że testy opracowane przez nauczyciela zazwyczaj oparte są na kryterium, a testy standaryzowane – na normach (choć nie zawsze tak jest).

Ostatnio wydawcy testów stanaryzowanych zaczęli udostępniać nauczycielom obszerne listy celów dydaktycznych z dobranymi do nich pytaniami testowymi z zakresu różnych zagadnień programu szkolnego. Nauczyciel może wybrać cel, który go szczególnie interesuje, a wówczas wydawca przygotuje test specjalnie dla niego.

Jeśli jednak chodzi o standaryzowane testy znajdujące się w powszechnym użyciu, intencją pytań testowych jest odróżnienie tych, którzy dobrze radzą sobie z treścią testu (otrzymują wysokie wyniki) od tych, którym sprawia on trudności (otrzymują niskie wyniki). Przy konstruowaniu testu standaryzowanego pytania zadaje się wielkim grupom (rzędu tysięcy osób) reprezentatywnym dla tych, do badania których dany test jest przeznaczony.

Są to tzw. grupy normatywne lub porównawcze. Testów opracowanych przez nauczyciela zazwyczaj nie wyprobowuje się na nikim wcześniej, lecz od razu przedstawia się uczniom, dla których są przeznaczone. Testy standaryzowane przeprowadza się z wysoce reprezentatywnymi grupami uczniów, by dać nauczycielowi podstawę do porównania wyników, które uzyskał w swojej klasie, z wynikami podobnych uczniów. Mając możliwość takiego porównania, dowiadujesz się czegoś więcej o funkcjonowaniu Twoich uczniów i możesz przewidzieć, jak poradzą sobie w przyszłości ze współzawodnictwem z innymi, np. podczas egzaminu wstępnego na matę- 259 matykę, na konkursie krasomówczym czy w toku przerabiania programu mechaniki samochodowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.