Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Trafność prognostyczna

Czasami chcemy oszacować trafność naszych danych oceniających jako podstawy do sądów i decyzji związanych z prawdopodobieństwem sukcesu uczniów w przyszłych zadaniach. Może tu chodzić np. o sukcesy w nauce w następnej klasie lub w realizacji specjalnego programu kształcenia dla przyszłych nauczycieli, czy też o zadowolenie z wyboru określonego zawodu. W takich wypadkach nie ma oczywiście żadnego prostego, bezpośredniego sposobu sprawdzenia prognostycznej trafności aktualnie dostępnych danych dotyczących osiągnięć, które jeszcze nie nastąpiły. Musimy przeprowadzić kilka eksperymentów w jakimś okresie czasu, żeby się przekonać, w jakim stopniu dane informacje oceniające są adekwatną (trafną) podstawą przewidywań co do przyszłych postępów ucznia. Na szczęście przy opracowywaniu wielu prognoz nie musimy zaczynać od zera. Pedagodzy, psycholodzy i autorzy testów przez długie lata prowadzili eksperymenty i gromadzili dane dotyczące wielu rodzajów przewidywań formułowanych przez nauczycieli, doradców i pracodawców. Wiadomo np., że informacje o dotychczasowych wynikach uczniów w pracy szkolnej, tzn. oceny okresowe z danego przedmiotu są dość dobrym wskaźnikiem przyszłych postępów w nauce. Podobną wartość mają wyniki testów uzdolnień ogólnych (ilorazy inteligencji – II) oraz wyniki w standaryzowanych testach osiągnięć. Standaryzowane testy zdolności specjalnych i zainteresowań są źródłem informacji posiadających pewną trafność prognostyczną względem sukcesu i satysfakcji w rozmaitych zawodach. Informacje uzyskane za pomocą standaryzowanych testów są jednak tylko „na ogół” trafne. Odnoszą się one bowiem przeważnie do dużych populacji uczniów, w przybliżeniu tylko podobnych do grup, z którymi sam masz do czynienia, a jeszcze mniej do poszczególnych jednostek. Dlatego wymagają uzupełnienia Twymi własnymi obserwacjami i eksperymentami, które będziesz przeprowadzać na swych uczniach. Operowanie informacjami, na których zechcesz oprzeć swoje prognozy i decyzje, dotyczące najczęściej selekcji i doboru, ułatwią Ci tabele oczekiwań. Tabele te pomagają w interpretacji danych o charakterze oceniającym i w sprawdzaniu ich trafności prognostycznej. Sposób przedstawienia danych oceniających w tabeli oczekiwań pokazano niżej (tabela 13-1). Tabelę przygotował konsultant szkoły średniej z myślą o uczniach klasy jedenastej, którzy mieli się zastanowić, czy w następnym roku będą uczestniczyli w kursie fizyki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.