Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Trudności z ogólnymi i szczegółowymi celami emocjonalnymi

Muszą istnieć jakieś przyczyny sprawiające, że nauczycielom trudno jest ściśle określić szczegółowe cele emocjonalne i że cele te nie zawsze wynikają wyraźnie z ich poczynań. W gruncie rzeczy, liczni nauczyciele poświęcają wiele wysiłków realizacji celów emocjonalnych, mimo że cele te rzadko formułowane są w kategoriach ściśle określonych zachowań.

Istnieje kilka możliwych przyczyn względnego braku konkretnych, behawioralnych (tj. określonych w kategoriach zachowań) celów szczegółowych w sferze emocjonalnej. Po pierwsze, jak już wspomnieliśmy wcześniej, zwykle trudniej jest mieć pewność co do adekwatności celów emocjonalnych niż poznawczych.

Po drugie, uwaga, postawy, wartości, opinie, zainteresowania i uczucia są zwykle trudniejsze do zaobserwowania i zmierzenia niż szczegółowe cele poznawcze, takie jak np. cele dotyczące przyswajania i stosowania wiadomości. Nawet jeśli chodzi o emocjonalny aspekt skupiania uwagi na zadaniach z zakresu uczenia się, to nie zawsze łatwo jest ustalić, czy dany uczeń odbiera podawane informacje. Można być całkowicie przekonanym, że ktoś słucha ze skupieniem tego, co mówimy, podczas gdy w rzeczywistości może on koncentrować swą uwagę na czymś zupełnie innym.

Po trzecie, wielu spośród emocjonalnych celów szczegółowych jakie nau- czyciele formułują dla swych uczniów, nie można osiągnąć natychmiast. Często są to osiągnięcia, na które pracuje się przez długi czas, nawet całymi latami. Wskutek tego nauczyciel może nie móc ustalić inaczej niż w sposób subiektywny, czy cele te zostały osiągnięte, czy też są w trakcie realizacji.

Czwartym powodem względnego braku emocjonalnych celów szczegółowych jest często wyrażana przez nauczycieli niechęć do wpływania na systemy wartości innych ludzi, w tym także ich uczniów. W rzeczywistości jednak faktem jest, że my, jako nauczyciele wpływamy na przekonania, postawy i wartości naszych uczniów. Powinniśmy więc uczyć ich tak, aby wywoływać określone zmiany w ich zachowaniu emocjonalnym. Jeśli mamy robić to skutecznie, musimy dokładnie określać nasze emocjonalne cele szczegółowe. Warunkiem wstępnym jest tu zapoznanie się ze Sferą Emocjonalną Taksonomii Szczegółowych Celów Kształcenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.