Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W WIEKU DORASTANIA CZ. II

Przeciwstawienie się woli dorosłych może przybierać charakter mniej lub bardziej ostry – od braku uprzejmości i opanowania w kontaktach codziennych aż do aroganckich, a nawet brutalnych wystąpień. Charakterystyczną cechą tych manifestacji jest postępowanie wbrew.oczywistym racjom i słuszności, na zasadzie przekory lub ślepego uporu.

Bezpośrednia przyczyna takiego zachowania się leży. w szybko rosnących potrzebach samodzielności, związanych z rozwojem ogólnej sprawności i aktywności, w krytycznej ocenie postępowania dorosłych (hiperkrytycyzm młodocianych), jak i w zaburzeniach równowagi nerwowej i emocjonalnej. Należy jednak dodać, że w sytuacjach takich ogromną rolę odgrywają metody postępowania stosowane przez dorosłych,- które mogą działać łagodząco i rozładowywać napięcia, bądź też przeciwnie – prowokować i zaostrzać konflikty.

Inna kategoria trudności wiąże się ze stosunkiem młodocianych do grupy rówieśniczej, zwłaszcza dó rówieśników innej płci. Wchodzą tu w grę takie momenty, jak niewłaściwy dobór przyjaciół lub’ całkowita niemożność znalezienia przyjaciół, odrzucenie przez grupę rówieśniczą i w związku z tym całkowite osamotnienie. Sytuacja przeciwna, polegająca na silnym związaniu z grupą i całkowitym,jej podporządkowaniu (konformizm młodocianych) pociąga za sobą konflikt między wymaganiami grupy a wymaganiami szkoły lub domu rodzinnego. Niektórzy młodociani poświęcają zbyt dużo czasu kontaktom z rówieśnikami kosztem pogłębiania swoich indywidualnych zainteresowań, rezygnując z uzyskania lepszych wyników w nauce czy z udziału w pracach organizacji młodzieżowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.