Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Uczenie się łańcuchów ruchowych

Pamiętasz zapewne, że ogólne i specyficzne warunki uczenia się łańcuchów ruchowych są takie same jak w przypadku uczenia się łańcuchów słownych: jasno sformułowane cele szczegółowe, opanowanie podstaw (przyswojenie i zdolność przypomnienia sobie podstawowych wiadomości i umiejętności), skupienie uwagi na zadaniu, znajomość wyników, wzmocnienie poprawnych reakcji, styczność ‚bodźców i reakcji, oraz ćwiczenie (powtarzanie) kompletnych łańcuchów, ze wszystkimi ogniwami we właściwej kolejności. Łańcuchy ruchowe, podobnie jak łańcuchy słowne, mogą być bardzo krótkie i bardzo proste – np. podniesienie jednego palca. 171 \

Mogą one być także długie i złożone, np. prowadzenie samochodu, pisanie na maszynie, wykonywanie obowiązkowych figur w gimnastyce czy tańcach. Jednakże ogólne i specyficzne warunki uczenia się każdego z tych tak bardzo różnych łańcuchów różnią się jedynie tym, w jakim stopniu niezbędne są różne warunki: oczywiście może być tu stosowana niemal nieskończona liczba różnych sposobów podejścia czy metod nauczania. Każdy sposób podejścia będzie jednak najskuteczniejszy – jeśli chodzi o dopomożenie w uczeniu się łańcuchów ruchowych (bez względu na ich rodzaj) – gdy zostaną zastosowane wszelkie działania dydaktyczne: przyciąganie i ukierunkowywanie uwagi, informowanie ucznia o oczekiwanych od niego osiągnięciach, pobudzanie do przypomnienia sobie niezbędnych podstawowych wiadomości i umiejętności, podawanie bodźców istotnych dla danego zadania, oferowanie wskazówek dotyczących uczenia się, dostarczanie informacji zwrotnych, chwalenie osiągnięć, przygotowywanie transferu oraz zapewnianie przechowywania w pamięci przez ćwiczenie (Gagné, 1970, 1974).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.