Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Uczenie się pojęć konkretnych – warunki ogólne

Uczenie się pojęć konkretnych wymaga tych samych warunków ogólnych, które są niezbędne do wszelkiego typu uczenia się, oraz dodatkowo pewnych warunków specyficznych. Jeśli chcę, żeby Paweł opanował konkretne pojęcie ułamka, muszę tak zorganizować jego naukę, by spełnione były wszystkie ogólne i specyficzne warunki uczenia się pojęć konkretnych. Co do warunków ogólnych, trzeba przede wszystkim, by Paweł rozumiał, iż poprzez końcowy rezultat swej pracy ma mi wykazać, że wie, co to jest ułamek. Wiedzą tą wykaże się wówczas, gdy będzie umiał wybrać ułamki spośród demonstrowanego mu po raz pierwsży zestawu rozmaitych przedmiotów. Jeżeli wcześniej udało mi się należycie przedstawić Pawłowi cele, to zdaje on sobie sprawę, że umiejętność identyfikacji ułamków poprzez ich wskazanie to zaledwie sam początek procesu uczenia się pojęcia ułamka.

Z chwilą, gdy cel jest dla Pawła jasny, muszę się z kolei upewnić, że jest on przygotowany do przyswojenia sobie tego pojęcia, czyli że posiada już wstępne umiejętności w postaci łańcuchów reakcji słownych oraz rozróżnień. Chodzi o to, by we właściwej sytuacji potrafił powiedzieć: „To jest ułamek”. Ten łańcuch słowny musi więc być kilkakrotnie skojarzony z konkretnymi przykładami przedmiotów będących ułamkami.

Druga umiejętność wstępna to rozpoznawanie różnicy pomiędzy tym, co jest ułamkiem, a tym, co nim nie jest. W tym stadium Paweł nie musi jeszcze wyjąśniać, na czym polega różnica: wystarczy, jeśli powie, że taka różnica występuje.

Organizując naukę Pawła muszę zadbać o pozostałe ogólne warunki uczenia się. Muszę więc sprawić, by Paweł skupiał uwagę na zadaniu, by reagował i czynił starania: muszę zatroszczyć się o to, by wiedział, czy jego odpowiedzi są prawidłowe i by się przekonał, że dobra odpowiedź jest nagradzana. Będę się cieszył sukcesem mego ucznia i będę mu to okazywał. Najważniejszym wzmocnieniem dla Pawła będzie jednak nie moja, lecz jego własna radość z uzyskanego sukcesu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.