Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Uczenie się rozróżnień

W rozdziale 2. naszkicowaliśmy tło interesującej nas w tej książce problematyki, omawiając ogólnie zachowanie ludzkie oraz usiłowania badaczy, starających się je opisywać, wyjaśniać i zmieniać. Rozdział 3. pomógł nam przyswoić sobie umiejętność opisywania zachowań, które chcemy zmienić. Następnie, w rozdziale 4. skoncentrowaliśmy naszą uwagę na uczeniu się w warunkach szkolnych. Przedstawiliśmy pogląd, zgodnie z którym muszą zostać spełnione pewne warunki wstępne, zanim rzeczywiście rozpoczniemy nauczanie zmierzające do spowodowania zmiany w zachowaniu ucznia.

Warunki te, to: 1) jasne uświadomienie sobie, czego chcemy, aby uczyli się nasi uczniowie oraz 2) posiadanie ogólnego planu czy sposobu podejścia do nauczania i uczenia się. Spełnieniem pierwszego warunku jest dokonanie opisu zadań i ich analizy. Zastosowanie modelu uczenia się szkolnego do procesu uczenia się opanowywania jest jednym ze sposobów spełnienia drugiego warunku. Gdy już spełniłeś oba te warunki wstępne, jesteśmy przygotowani do poznawania warunków uczenia się i do rozpoczęcia organizowania nauczania.

Interesujący będzie tu dla nas przede wszystkim typ uczenia .się. Warunki niezbędne dla prostych typów uczenia się, takich jak łańcuchy ruchowe, różnią się nieco od warunków potrzebnych do uczenia się ogólniejszych i bardziej złożonych reguł nadrzędnych.

Każdy z sześciu typów uczenia się Gagne’a wymaga spełnienia pewnych warunków, które są także nieodzowne dla wszystkich pozostałych typów. W niniejszej książce będziemy je nazywać warunkami ogólnymi. Inne warunki są specyficzne dla każdego typu. Będziemy je nazywać specyficznymi warunkami uczenia się. 147

Ogólne warunki uczenia się można przedstawić krótko: uczniowie wiedzą jakie są szczegółowe cele uczenia się, skupiają uwagę na zadaniu, którego się uczą, przyswoili i potrafią sobie przypomnieć wszelkie wiadomości lub umiejętności stanowiące warunek wstępny dla zadania, którego się uczą, wiedzą, czy ich odpowiedzi są poprawne, czy nie i wreszcie – ich poprawne odpowiedzi zostają wzmocnione.

Specyficzne warunki uczenia się dotyczą zwykle właściwego uporządkowania bodźców w czasie i przestrzeni. Odpowiednie następowanie po sobie ważnych elementów zadania zapewnia efektywność ćwiczeńia.

W rozdziale 5. będziesz poznawać warunki uczenia się łańcuchów ruchowych i słownych oraz rozróżnień. Przeanalizujemy też doniosłe znaczenie, jakie dla tych typów uczenia się ma uczenie się ze zrozumieniem, w przeciwieństwie do mechanicznego zapamiętywania.

Znajomość ogólnych i specyficznych warunków uczenia się pomoże Ci w przyciągnięciu uwagi Twych uczniów. Dzięki temu łatwiej będzie sprawić, aby łańcuchy i rozróżnienia, których ci uczniowie się uczą, miały dla nich znaczenie. Ponadto znajomość tych warunków pomoże Ci spowodować, aby Twoi uczniowie potrafili wykorzystać w trakcie dalszego uczenia się to, czego się nauczyli dotychczas, tzn. aby nastąpił transfer uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.