Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

URZĄDZENIA SPECJALNE – UCZENIE SIĘ CZ. II

W labiryncie czasowym, przedstawionym na rys. 11 jest tylko jeden punkt wyboru, do którego badany wciąż powraca (punkt ten oznaczono na rysunku znakiem zapytania). Zależnie od zadania wyznaczonego przez eksperymentatora, który manipuluje drzwiczkami (na ryśunku linie przerywane), badany powinien skręcać w lewo lub w prawo.

Niezależnie od planu budowy labirynty przeznaczone do badań człowieka mają często odmienną konstrukcję. Tak na przykład w badaniach ludzi stosuje się labirynty wypukłe. Drogą w labiryncie może być wypukła listwa, drut, sznurek, po których to wypukłościach osoba badana wodzi palcami mając zasłonięte oczy. Używa się również labiryntów rylcowych: zamiast wypukłości na tablicy znajdują się wówczas rowki, a osoba badana wodzi w nich rylcem. Niekiedy jednak labirynty stosowane w badaniach ludzi i zwierząt mają konstrukcję podobną, zawierają korytarze, po których trzeba się poruszać.

Stosowanie labiryntu daje wgląd w przebieg procesu uczenia się. W każdej próbie można określić liczbę i rodzaj popełnionych błędów, przedmiotem pomiaru bywa zwykle także czas przejścia labiryntu.

Innym urządzeniem, często używanym w badaniach uczenia się, jest pursuimetr. Przykładem tego może być tarcza wirująca dokoła swej osi z wyznaczonym małym kółkiem, na którym osoba badana stara się utrzymać koniec pręta, jaki ma w rękach. Łatwym do mierzenia wskaźnikiem uczenia się jest czas, w jakim osoba badana utrzymuje koniec pręta w wyznaczonym miejscu tarczy w ciągu określonej długości seansu ćwiczenia (rys. 12).

Przyrządem dogodnym do badania uczenia się, gdy zależy nam na wyeliminowaniu wprawy, jest wizjer lustrzany służący do rysowania. Specjalna przesłona uniemożliwia obserwowanie bezpośrednie papieru, wzoru, własnej ręki i ołówka. Osoba ucząca się widzi to wszystko jedynie w lustrze i patrząc w nie wykonuje zadanie, na przykład obrysowuje figurę (rys. 13).

Specjalne urządzenia bywają używane do badania uczenia się trafiania do celu, dzielenia odcinka na połowy itd. Czynności wchodzące tutaj w grę zasługują na szczególną uwagę wówczas, gdy chcemy wyeliminować wpływ werbalizacji. W uczeniu się labiryntu określenia słowne od- grywają bardzo znaczną rolę, prawidłowe sformułowanie słowne zasady i zapamiętanie jej jest często równoznaczne z rozwiązaniem bezbłędnym, natomiast w badaniach z zastosowaniem pursuimetru lub urządzeń służących do trafiania do celu, wpływ werbalizacji jest bardzo ograniczony.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.