Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Wiek przedszkolny i rozwinięte zabawy tematyczne

Społeczne źródła zabaw tematycznych dzieci podkreślają psychologowie radzieccy. S. L. Rubinsztejn, P. A. R u d i k, D. B. E1 k o – n i n i inni, wysuwając tezę, że dziecko odzwierciedla w zabawach tematycznych rzeczywistość społeczną i ujmuje w treści tych zabaw istotę społecznej działalności człowieka, a przede wszystkim jego pracę.

Rozwinięte zabawy tematyczne spotykamy dopiero w wieku przedszkolnym. Ich zaczątki pojawiają się jednak już w.okresie poniempwlęcym. Są to proste zabawy naśladowcze i odtwórcze, których typowym przykładem jest zabawa lalką lub misiem. Dzieci w.pierwszym r.ż. bawią się tymi zabawkami podobnie jak wszystkimi innymi, i nie tylko nie usiłują naśladować czynności ani sytuacji podpatrzonych w życiu codziennym, ale nie potrafią również naśladować tych zabaw, które demonstrują, im dorośli.

Na początku 2 r.ż. dziecko potrafi naśladować, te czynności, które bezpośrednio przedtem pokazano mu na tych samych zabawkach. Nie potrafi jednak „przenieść” tych czynności na inną zabawkę. P. J. Fradkina1 w następujący sposób charakteryzuje specyfikę zabawy w tym okresie rozwojowym:

„Jako rzecz charakterystyczna dla tych specyficznych zabaw w samym początku ich rozwoju okazuje się to, że w samodzielnej zabawie dziecko wykonuje określońe działanie z tymi tylko zabawkami, których używała osoba dorosła w zabawie z nim samym.

(…) Dla dziecka w iym wieku, póki nie ma jeszcze znaczenia istnienie czy brak podobieństwa zabawki z tym przedmiotem, którego ona jest modelem albo też kopią, nie ma znaczenia, czy filiżanka-zabawka przypomina tę, z której ono samo pije, by z niej «poić» lalkę. Ważne jest jedynie, by była to ta sama lub taka sama filiżanka, z której osoba dorosła «poiła» lalkę.

W ten sposób, na początkowym stopniu rozwoju zabawa dzieci omawianymi zabawkami obejmuje specyficzne działanie z nimi, w odróżnieniu od wcześniejszego, niespecyficznego manipulowania nimi. Ale nie jest to jeszcze zabawa odtwórcza, lecz naśladowanie sposobów działania zabawkami osoby dorosłej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.