Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Wpływ Junga na psychologię – kontynuacja

Aby teoria Junga mogła zostać zaakceptowana przez nastawionych naukowo psychologów, należałoby wynikające z niej hipotezy poddać weryfikacji eksperymentalnej. Nie mamy tu na myśli badań typu klinicznego (Adler, 1949: Fordham, 1949: Hawkey, 1947: Kirsch, 1949) ani też badań typologicznych (jak na przykład badania Eysencka, Graya i Wheelwrighta oraz Myers-Briggsa), lecz badania o charakterze eksperymentalnym, jakie przedstawione są w pracach Basha (1952), Melhado (1964), Meiera (1965) i Dalletta (1973). Koncepcje Junga znalazłyby zapewne większe uznanie wśród psychologów, gdyby przeprowadzono więcej takich badań, ponieważ psycholodzy wyżej cenią teorie, z których dają się wyprowadzać weryfikowalne hipotezy i które inspirują badania. Sformułowanie założeń empirycznych wynikających z zawiłej teorii Junga będzie wymagać niemałej pomysłowości.

Na zakończenie należy powiedzieć, iż teoria osobowości Junga przedstawiona w jego licznych pracach i zastosowana w wyjaśnianiu wielu różnych zjawisk psychologicznych, stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnej myśli humanistycznej. Oryginalność i śmiałość myśli Junga ma niewiele sobie równych w historii nowoczesnej nauki. Nikt inny poza Freudem nie dokonał takiego przewrotu pojęciowego w sposobie rozumienia „duszy ludzkiej”, jak to by określił Jung. Biorąc pod uwagę, iż w społeczeństwie zachodnim, szczególnie wśród młodzieży, nasilają się postawy introwertywne i rośnie zainteresowanie fenomenologią, egzystencjalizmem, okultyzmem, poszerzaniem świadomości, indywiduacją, transcendencją, jednością i samourzeczywistnieniem, spodziewać się można, iż Jung zostanie uznany za duchowego i intelektualnego przywódcę tego „rewolucyjnego” ruchu. Obecnie znacznie więcej studentów czyta Junga i odbiera go przychylniej niż kilka lat temu. Wydaje się, że jest on nawet bardziej popularny niż Freud. Z całą pewnością jego idee zasługują na najwyższą uwagę każdego studenta poważnie traktującego psychologię.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.