Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Wstępne różnicowanie bodźców (stimulus prediferentatioń)

Eksperymenty mające na celu ustalenie, jaką rolę spełnia wstępny kontakt z bodźcem stosowanym w zadaniu testowym, jakkolwiek znane są pod nazwą badań nad wstępnym różnicowaniem bodźców, pozostają w ścisłym związku z przedstawionymi powyżej badaniami. W omawianych badaniach śledzi się bowiem wpływ uprzedniego kontaktu z bodźcem na łatwość tworzenia się skojarzeń między tym bodźcem a określoną reakcją, różną od reakcji, które osobnik wykonywał przy zaznajamianiu się z bodźcem. Wstępne różnicowanie bodźca zazwyczaj ułatwia kojarzenie go z reakcją.

Nasuwa się pytanie, czym różnią się badania tego typu od badań nad transferem w sytuacji, gdy w materiale testowym stosuje się bodźce zaczerpnięte z materiału początkowego? Różnica między obu rodzajami badań polega na tym, że w badaniach dotyczących transferu reakcje materiału początkowego i testowego są zazwyczaj jakościowo takie same. Jeśli np. w materiale początkowym są to sylaby bez sensu, to w materiale testowym stosuje sią również sylaby bez sensu. W badaniach dotyczących wstępnego różnicowania bodźców reakcje w obu materiałach są jakościowo różne. Najczęściej w materiale początkowym są to reakcje słowne, a w testowym – motoryczne. W ćwiczeniu wstępnym np. badani mogą się uczyć reagować na światło zielone słowami „do góry”, a na światło czerwone – słowami „na dół”. W zadaniu testowym csoby badane uczą się reagować na światło zielone nie słownie, lecz podnpszeniem dźwigni do góry, na światło czerwone zaś – opuszczaniem jej w dół.

W szeregu badań poświęconych wstępnemu różnicowaniu bodźców najczęściej śledzi się zmiany, jakim ulega reakcją wykonana przez csobę badaną w zadaniu testowym w zależności od reakcji wykonanej w ćwiczeniu wstępnym. Najczęściej stosowane cztery sposoby wstępnego różnicowania bodźców przedstawia Arnold (1957) posługując się hipotetycznym przykładem (tabela 26).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.