Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Wyrównywanie napięcia u człowieka

Goldstein zakłada, że dopływ dostępnej energii jest dość stały i że istnieje tendencja do równego rozdziału tej energii w organizmie. Ta stała, równo rozdzielona energia odpowiada „przeciętnemu” stanowi napięcia w organizmie: do tego właśnie stanu organizm zawsze powraca lub stara się powrócić po tym, gdy jakiś bodziec zmieni napięcie. Ten powrót do przeciętnego stanu nosi nazwę procesu wyrównywania. Na przykład ktoś słyszy dźwięk dobiegający z prawej strony i zwraca głowę w tym kierunku. Zwrócenie głowy wyrównuje podział energii w systemie, który został wytrącony z równowagi przez ten dźwięk. Jedzenie, gdy jest się głodnym, odpoczywanie, gdy się jest zmęczonym, czy przeciąganie się, gdy się pozostaje bez ruchu – oto inne znane przykłady procesu wyrównywania.

Celem normalnej, zdrowej osoby nie jest po prostu rozładowanie napięcia, lecz wyrównywanie go. Poziom, przy którym napięcie zostaje wyrównane, odpowiada centryzacji (centering) organizmu. Centryzacja umożliwia organizmowi najskuteczniejsze wykonywanie jego pracy polegającej na radzeniu sobie ze środowiskiem i na realizowaniu się w innych czynnościach, zgodnie ze swą naturą. Pełna centryzacja, czyli całkowita równowaga, stanowi idealny stan holistyczny i jest prawdopodobnie rzadko osiągana.

Zasada wyrównywania wyjaśnia konsekwencję, spójność i uporządkowanie, jakie cechują zachowanie, mimo zakłócających je bodźców. Goldstein sądzi, że źródła zakłóceń przeważnie nie znajdują się wewnątrz organizmu, z wyjątkiem anormalnych i katastrofalnych okoliczności, które powodują izolację i konflikt wewnętrzny. W odpowiednim środowisku organizm zawsze pozostanie w mniejszej lub większej równowadze. Zmiany w dystrybucji energii i nierównowaga systemu wynikają z zakłóceń środowiskowych, a niekiedy z konfliktu wewnętrznego. W wyniku dojrzewania i gromadzenia doświadczeń jednostka kształtuje preferowane sposoby zachowania, które utrzymują zakłócenia i konflikty na jak najniższym poziomie i chronią równowagę organizmu. Życie jednostki staje się z wiekiem bardziej zrównoważone i mniej podatne na wpływ przypadkowych zmian świata wewnętrznego i zewnętrznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.