Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Wzrost zasobu słownictwa dzieci

Wyrazy używane przez dziecko w mowie czynnej odzwierciedlają w pewnej mierze krąg spostrzeganych, wyobrażanych i pomyślanych przez nie przedmiotów i zjawisk rzeczywistości. Z tego punktu widzenia dla psychologów interesujące jest nie tylko stwierdzenie, czy zasób słownictwa u danego dziecka jest niewielki lub obszerny w porównaniu z innymi dziećmi w tym samym wieku, lecz także analiza treści słownika, czyli jego zawartości semantycznej.

W rozdziale „VII podano charakterystykę treści słownika dzieci 2-Iet- nich na podstawie badań S. Szumana (1955). Obecnie przytoczymy dane tego samego autora odnoszące się do dzieci 4-letnich. Otóż, S. Szu- man stwierdza, że u dzieci w wieku przedszkolnym zmieniają .się proporcje poszczególnych grup znaczeniowych wyrazów w obrębie dwóch analizowanych przez niego części mowy: rzeczownika i czasownika. W zakresie rzeczowników wzrasta liczba nazw zawodów, części przedmiotów, budynków i pojazdów oraz nazw geograficznych (nazwy ulic, dzielnic miasta, miejscowości itp.). Pojawiają się też nowe kategorie, bardziej oderwane i uogólnione niż poprzednie, np. rzeczownikowe nazwy czynności (czesanie, malowanie, oglądanie, mówienie, trzymanie, uczenie# zbieranie itp.), niektóre słowa oznaczające jednostki miary i wagi (jak: kilo, litr, gram, grosz, zloty, pieniądze), wyrazy oznaczające pojęcia czasowe (nazwy miesięcy, pór roku), obrzędowe (imieniny, wesele, ślub, wigilia). W zakresie czasowników wzrasta znacznie liczba wyrazów, które określają czynności polegające na oddziaływaniu na przedmioty, wywołujące zmianę ich wyglądu i struktury, np. terminy oznaczające czynności analityczne i syntetyczne wykonywane za pomocą rąk i narzędzi, a więc związane z dziedziną pracy (jak:, zaprzęgać, ładować, ciąć, strugać, rąbać, kopać, orać, młócić, pompować). Wzrasta również liczba słów określających czynności umysłowe i współdziałanie z otoczeniem, w tym także własność i jej wymianę (jak: pamiętać, zapominać, rozumieć, wytłumaczyć, podarować, płacić, zamienić, wydawać).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.