Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Zaburzenia równowagi procesów nerwowych u dzieci – kontynuacja

Oprócz wieloobjawowych zaburzeń czynnościowych, uzewnętrzniających się m.in. w ogólnych cechach temperamentu i osobowości, spotyka się u dzieci zaburzenia ograniczające się do pewnych sfer, dziedzin życia, narządów organizmu lub sytuacji zewnętrznych. Niekiedy obserwuje się tylko nieliczne (czasem pojedyncze) objawy o charakterze wyraźnej dominanty, jak np. nerwicowe jąkanie się, wymioty, moczenie nocne, tiki, specyficzne lęki itd. Zaburzenia te w rozdziale niniejszym nie będą omówione 17.

Przyczyny czynnościowych zaburzeń nerwowych u dzieci są bardzo różnorodne. Chociaż zaburzenia te są nabywane w ciągu życia na skutek rozmaitego rodzaju niesprzyjających okoliczności rozwojowych, to jednak rolę istotną w.ich powstawaniu odgrywają także czynniki dziedziczne i wrodzone. Odporność dziecka na działanie czynników chorobotwórczych zależy w pewnej mierze od cech jego układu nerwowego, który może być osłabiony na skutek alkoholizmu rodziców oraz niektórych innych chorób i stanów, powodujących przejściową lub stałą niepełnowartościoWość komórek rozrodczych. Również choroby matki w czasie ciąży, jak i inne niekorzystne warunki rozwoju płodowego, mogą powodować słabość układu nerwowego dziecka. Zakłócenie normalnych czynności organizmu mógł spowodować również nieprawidłowy poród. Duży wpływ na układ nerwowy wywierają procesy chorobowe rozwijające się zarówno w obrębie układu nerwowego, jak i poza nim. Na uwagę zasługuje fakt, że u znacznej liczby dzieci nerwowych stwierdza się „bogatą przeszłość chorobową”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.