Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Zachowanie społeczne a osobowość danego człowieka

Interesującą cechą zachowania społecznego jest jednak to, że wzmocnienia otrzymywane przez daną osobę są zwykle uzależnione całkowicie od wydajności jej zachowania. Omawiając warunkowanie u gołębia stwierdziliśmy, że opracowano rozkłady wzmacniania według określonych proporcji, tak że częstość otrzymywania wzmocnień może wzrastać bez ograniczeń, w miarę jak wzrasta liczba wykonywanych reakcji. Zachowanie społeczne najczęściej jest wzmacniane według zasady proporcji. Dziecko za grzeczne zachowanie jest nagradzane cukierkiem lub warunkowym czynnikiem wzmacniającym, takim jak przytulenie lub uśmiech, a im bardziej dziecko jest grzeczne, tym większe otrzymuje wzmocnienie. W społeczeństwie dorosłych wzmacniane są zwykle zachowania uprzejme. Uścisk dłoni lub przyjazne pozdrowienie najczęściej zapewniają wzmocnienie społeczne w postaci przyjaznego gestu ze strony drugiej osoby, a w niektórych sytuacjach mogą prowadzić do uzyskania lepszej pracy lub wyższej pozycji społecznej.

Gdy mówimy o pewnych aspektach osobowości danego człowieka w kontekście zachowania społecznego, zwykle chodzi nam o ogólne typy zachowania, a nie o poszczególne reakcje. Jednakże dotychczas przy omawianiu systemu Skinnera rozpatrywaliśmy jedynie rozwój poszczególnych reakcji, takich jak naciskanie dźwigni lub wypowiadanie określonego słowa lub zwrotu. Jaki to ma związek ze zrozumieniem osobowości uległej, lękowej lub agresywnej? Skinner odpowiedziałby, że terminy stosowane zazwyczaj do określania cech osobowości mają sens tylko dlatego, że ostatecznie można je sprowadzić do opisu wielu konkretnych reakcji, które występują w sytuacjach pewnego rodzaju i są ze sobą związane. Jeśli więc chcemy ustalić, czy dana osoba jest dominująca społecznie, rejestrujemy jej rozmowy w sytuacjach grupowych, obserwujemy jej interakcje z wieloma osobami, uzyskujemy od niej odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, w których opisane są stosowne sytuacje itd., po czym na podstawie tych danych dochodzimy do ogólnej oceny. Każda z tych specyficznych reakcji mówi nam coś o dominacji charakteryzującej tę osobę. Fakt, że specyficzne reakcje w pewnych sytuacjach są związane ze sobą, wynika prawdopodobnie z selektywnego wzmacniania ich jako pewnej klasy reakcji. Dana osoba nabywa ogólnej cechy dominacji, ponieważ jakaś grupa, na przykład jej rodzina, w dostarczanych przez siebie wzmocnieniach premiuje wysoko tę kategorię reakcji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.