Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Zagadnienia osobowości dzieci i młodzieży

Mało stosunkowo miejsca wśród prac dotyczących procesów poznawczych u dzieci zajmowały klasyczne badania nad zdolnościami mierzonymi testami inteligencji114. Kontynuowano je głównie chyba na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz w Instytucie Felsa – opracowywane tam materiały pochodzą z wieloletnich badań podłużnych, których rezultaty przedstawiono w setkach publikacji116. Z badań tych wynikało m.in., że rozwój inteligencji (mierzonej testami) nie kończy się w wieku dorastania- jak sądzono dawniej, gdy rozwój ten wiązano jedynie z dojrzewaniem biologicznym – lecz trwa nadal po minięciu rzekomej „granicy” w wieku 15-16 lat. Badania te wykazały również, że iloraz inteligencji jest zmienny113, dostarczyły bardzo bogatego i systematycznego materiału na temat rozwoju fizycznego, wskazały na szereg czynników wpływających na rozwój intelektualny oraz na złożoność wpływów kształtujących osobowość. Dzieci, które zaczynano badać ok. 1930 r. (w ramach badań podłużnych) w różnych ośrodkach kraju, dorosły tymczasem, założyły rodziny i mają własne dzieci. Charakterystyczne w omawianym okresie było odszukiwanie tych osób i porównywanie ich właściwości jako dorosłych ludzi z tymi właściwościami, które posiadali jako dzieci, jak również z tymi, jakie w tym samym wieku życia, co oni kiedyś, wykazują obecnie ich synowie i córki.

Badania, których przedmiotem były zagadnienia osobowości dzieci i młodzieży, zajmujące tak dużo miejsca dwadzieścia lat temu w problematyce prac w psychologii amerykańskiej: kontynuowane były oczywiście i w omawianym obecnie okresie. Jednakże wobec narastania nowej problematyki znalazły się nieco w cieniu. Do głównych spośród.tradycyjnie podejmowanych problemów należały: przejmowanie ról związanych z płcią, zależność i agresja “7. Nowego znaczenia nabrały w ostatnich dwóch dekadach, a szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu, badania nad rozwojem moralnym oraz interakcją społeczną między rówieśnikami i jej rolą w procesie uspołecznienia11S. Nie bez znaczenia dla pierwszych z tych badań były koncepcje J. Pi ag et a, dla drugich zaś koncepcje H. F. Harlow a dotyczące czynników determinujących rozwój emocji119.

Badaniami nad kształtowaniem się osobowości dziecka rozumianym jako proces uspołecznienia wsławił się szczególnie Uniwersytet Stanforda w Kalifornii. Prowadzono tam początkowo badania głównie nad wiekiem przedszkolnym, ostatnio również nad wiekiem dorastania120. Stosunkowo mało zainteresowania przyciągały w ostatnich dwóch dekadach badania nad kształtowaniem się osobowości młodzieży. Warto dlatego wymienić wyróżniający się pod tym względem Instytut Stosunków Społecznych Uniwersytetu Stanu Michigan, który od 1956 r. prowadzi takie badania w ramach Ośrodka Badań nad Życiem Dzieci, Młodzieży i Rodziny, kierowanego przez R. Lippitta, M. Golda i S. Whiteya121.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.