Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Zmysły – dalszy osób

Degeneratywne zmiany w Oku narastają wraz z wiekiem, a choroby mogą je powiększać. Występuje także stopniowa utrata tłuszczu w oczodole, oczy wydają się zapadnięte, odruch mrugania staje się wolniejszy, a rzęsy obwisłe ze względu na gorszy stan mięśni.

Słuch. Utrata słuchu następuje stopniowo w ciągu wieku dojrzałego i może być niezauważalna dla zainteresowanego, ponieważ większość dźwięków oddziałujących na zachowanie się człowieka przekracza znacznie próg wrażliwości. Jedyną zmianą strukturalną jest atrofia tkanki nerwowej, zwłaszcza u nasady ślimaka w uchu wewnętrznym. To wyjaśnia, dlaczego gorzej słyszy się tony wysokie. Najwyższe tony mogą nie być słyszalne całkowicie, ale tony wysokie człowiek słyszy w zależności od siły dźwięku. Gorzej także słyszy się mowę (która jest mieszaniną tonów wysokich, średnich i niskich), przyczyną tego jest jednak nie tylko gorszy odbiór tonów wysokich, ale działają przy tym także inne czynniki, jak np. inteligencja, słownictwo i kontekst zdania (31). Nie obserwuje się jednak, aby starsi ludzie kompensowali utratę słuchu obserwowaniem ruchu warg (32). Czytają oni z ruchu warg słabiej niż ludzie młodsi. Urazy, choroby i długotrwałe przebywanie w intensywnym hałasie (np. w fabrykach) powiększają niebezpieczeństwo utraty słuchu. Utrata słuchu jest częstsza u mężczyzn, być może, ze względu na to, że częściej pracują w warunkach hałasu. Lokalne arteriosklerozy (stwardnienie i zgrubienie małych naczyń krwionośnych) mogą powodować ograniczone pogorszenie słuchu.

Zmiany degeneratywne pojawiają się w re- Iceptorach węchowych i smakowych, a także w obsza- Irach kory mózgowej, które regulują wszystkie procesy [percepcji. Na przykład, w miarę wieku występuje [mniejsza wrażliwość n% smak cukru i soli. Zmniejsza [się liczba zakończeń nerwowych w języku (kubki sraa- jkowe). Opuszki węchowe (narządy percepcji węcho- |wej) u podstawy mózgu ulegają zanikowi. Słabnie rów- jnież wraz z wiekiem wrażliwość dotyku i percepcja [ruchu, migotania i drgań. Osłabienie wrażliwości na Jból, ciepło i zimno nie jest udowodnione eksperymen- [talnie, jednak prawdopodobnie starość powoduje takie [objawy, bowiem większość progów wrażliwości zmysłów podnosi się wraz z wiekiem (40). Na przykład, zmniejszenie wrażliwości na temperaturę może być spowodowane przez warstwę tłuszczu i zmiany w naczyniach krwionośnych. Badania wrażliwości na ból wykazały, iż przy drażnieniu zębów prądem elektrycznym próg wrażliwości wahał się od 2 do 20 mikroam- perów, nie zauważono jednak różnic związanych z wiekiem. Jeśli próg wrażliwości na ból wzrasta, natomiast poziom tolerancji spada, to osobnicy starsi mogą odczuć ból przy mniejszym natężeniu bodźca. Najprawdopodobniej także zmysły przedsionkowe (tj. zmysł postawy i równowagi) reagują słabiej: sytuację kom- I plikują częstsze zawroty głowy związane z niedomo- . gami układu krążenia i mniejsza wrażliwość czuciowa 1 mięśni i stawów. Osłabienie poczucia równowagi powoduje upadki, częściej występujące w starszym wieku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.